Όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης αυτοκινήτου

Έγγραφα

Κατά  την  ενοικίαση  του  αυτοκινήτου  απαιτείται  η  πρωτότυπη  άδεια  οδήγησης  των οδηγών,  ταυτότητα  ή  διαβατήριο  και  η  προσωπική  πιστωτική  κάρτα  (όχι  χρεωστική,  η  οποία  αν  υπάρχει  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  μόνο  για  εξόφληση  της  ενοικίασης)  ενός  τουλάχιστον  εκ  των  οδηγών.  Η  εταιρεία  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  την  νομιμότητα  των  παραπάνω  εγγράφων.

Ηλικία  Οδηγού

Ελάχιστο  όριο  ηλικίας  για  κατόχους  πιστωτικών  καρτών  21  χρόνια  και  μη  κατόχους  25  χρόνια.  Οι  οδηγοί  των  αυτοκινήτων  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνουν  75ο  έτος  της  ηλικίας  τους. 

Άδεια  Οδηγήσεως

Οι  οδηγοί  θα  πρέπει  να κατέχουν  διεθνή  άδεια  οδήγησης  ή  άδεια  οδήγησης  χώρας  μέλους  της  Ε.Ε  για  διάστημα  τουλάχιστον  2  ετών.

Ελάχιστος  Χρόνος  Μίσθωσης

Ελάχιστος  χρόνος  μίσθωσης  θεωρείται  η  ημέρα  (24 ώρες).  Μετά  την  λήξη  της  μίσθωσης  επιτρέπεται  στον  ενοικιαστή  περίοδος  μιας  (1)  ώρας  για  την  επιστροφή  του  αυτοκινήτου  χωρίς  καμιά  επιβάρυνση.  Μετά  την  πάροδο  της  παραπάνω  περιόδου  ο ενοικιαστής  θα χρεώνεται  με  το  κόστος  μιας  επιπλέον  ημέρας.  Σε  περίπτωση  επιστροφής  του  αυτοκινήτου  νωρίτερα  από  την  ημερομηνία  και  ώρα  της μίσθωσης  δεν  θα  υπάρξει  επιστροφή  χρημάτων.

Ασφάλεια

Όλοι  οι  ενοικιαστές  των  αυτοκινήτων  είναι  ασφαλισμένοι  έναντι  τρίτων  για  θάνατο,  σωματικές  βλάβες  και  υλικές  ζημιές  και  για  προσωπικό  ατύχημα  οδηγού.  Ο  ενοικιαστής  μπορεί  να  περιορίσει  την  ευθύνη  του  για  τη  νόμιμη  συμμετοχή  του  σε   κάθε ζημιά  του  αυτοκινήτου  ή  να  απαλλαχθεί  πλήρως από αυτή  (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  ορίζεται  σε  παράβαση  του  ΚΟΚ)  εφόσον  δεχθεί  τους  σχετικούς  όρους  του  συμβολαίου  με  την  υπογραφή  του  και  καταβάλλει  ημερησίως  το  αντίστοιχο συμφωνηθέν  ποσό. 

Πρόστιμα από τροχαίες ή άλλες παραβάσεις

Βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή ο οποίος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την  εταιρεία.

Παράδοση – Παραλαβή  στο  αεροδρόμιο  και  στο  λιμάνι

Η  παράδοση  και  η  παραλαβή  στο  αεροδρόμιο  και  στο  λιμάνι  της  Μυτιλήνης είναι  δωρεάν.

Παιδικά  Καθίσματα

Διατίθενται  δωρεάν  μόνο  μετά  από  κράτηση.

Αλλαγή  τύπου  αυτοκινήτου

Η  εταιρεία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αλλάξει  τον  τύπο  του  αυτοκινήτου  με  ένα  αντίστοιχης  ή  μεγαλύτερης  κατηγορίας  σε  ειδικές  περιπτώσεις.

Μεταφορά  με  πλοίο

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρείας.