Όροι

Έγγραφα

Κατά την ενοικίαση του αυτοκινήτου απαιτείται η πρωτότυπη άδεια οδήγησης ,η ταυτότητα ή το διαβατήριο του οδηγού (ή των οδηγών) καθώς και μια πιστωτική κάρτα, εφόσον ζητηθεί, ενός τουλάχιστον εκ των οδηγών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την νομιμότητα των παραπάνω εγγράφων.

 

Ηλικία Οδηγού

Ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού (ή των οδηγών) είναι 25 χρόνια. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 75ο έτος της ηλικίας τους. Η ενοικίαση αυτοκινήτου για οδηγούς 25 ετών και κάτω γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης του γραφείου.

 

Άδεια Οδηγήσεως

Οι οδηγοί θα πρέπει να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης χώρας μέλους της Ε.Ε για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών.

 

Ελάχιστος Χρόνος Μίσθωσης

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θεωρείται η ημέρα (24 ώρες). Μετά την λήξη της μίσθωσης επιτρέπεται στον ενοικιαστή περίοδος μιας (1) ώρας για την επιστροφή του αυτοκινήτου χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου ο ενοικιαστής θα χρεώνεται με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία και ώρα της μίσθωσης δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

 

Ασφάλεια

Όλοι οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και για προσωπικό ατύχημα οδηγού. Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου ή να απαλλαχθεί πλήρως από αυτή (υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται σε παράβαση του ΚΟΚ) εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το αντίστοιχο συμφωνηθέν ποσό.

 

Πρόστιμα από τροχαίες ή άλλες παραβάσεις

Βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή ο οποίος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία.

 

Παράδοση – Παραλαβή στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι

Η παράδοση και η παραλαβή στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Μυτιλήνης είναι δωρεάν.

 

Παιδικά Καθίσματα

Διατίθενται κατόπιν διαθεσιμότητας.

 

Αλλαγή τύπου αυτοκινήτου

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας σε ειδικές περιπτώσεις.

 

Μεταφορά με πλοίο

Απαγορεύεται η μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο εκτός νησιού.